Broumovké stěny, Broumovsko, Adršpach

    
...prostá přírodní krása, romantické skalní útvary, vyhlídky do malebné krajiny, klid a relaxace...

   Proč navštívit Broumovské stěny?
Téměř panenská příroda Vám nabízí romantické skalní útvary, rokle, vyhlídky daleko do kraje. Turisty zapomenutá přírodní rezervace Vás uchvátí a zanechá po sobě spoustu vzpomínek.

   Poloha, popis
V pozadí Bor a HejšovinaBroumovské stěny se zvedají v severovýchodních Čechách, v Broumovské vrchovině mezi městy Police nad Metují a Broumov. Zhruba 12 km dlouhý zalesněný hřeben se táhne od Honského špičáku (652 m n.m.) až k pohraničnímu sedlu pod Hejšovinou. Výrazný nesouměrný skalnatý hřeben (kuesta) je místy jen několik metrů široký. Broumovské stěny jsou oblíbeny díky svým skalním útvarům, roklím, vyhlídkám a klidu. V roce 1956 byl tento pískovcový reliéf, rozkládající se na 638 ha, vyhlášen Národní přírodní rezervací.

Oblast je velmi rozsáhlá a je tvořena krásnými exempláři pískovcových skal, hlubokými roklemi, soutěskami, krásnými vyhlídkovými místy a bohatými lesy. Zdejším unikátním místem jsou tzv. Slavěnské hřiby, které můžete spatřit v lese nad obcí Slavný. Svou podobu - podobu hřibů získaly nerovnoměrným zvětráváním.

   Přístupnost
Broumovské stěny jsou dobře dostupné z obou stran. Na jihozápadní straně se dostaneme s autem do vesnice Pěkov, Hlavňov, Slavný nebo Machov a dále musíme po svých. Vyjímkou je parkoviště na Hvězdě, odkud je to kousek k výletnímu místu.

Z broumovské strany autem dojedeme pod Stěny do vesnic Křinice, Martínkovice nebo Božanov. Tady na nás čeká celkem slušné převýšení, abychom se dostali na hřeben stěn.

Cestování autobusem je výhodnější než vlakem. Pravidelné spoje jezdí na trase Police – Broumov se zastávkami Pěkov – Hony, odkud vychází turistické značení do Bromovských stěn. Pro letní sezónu se připravuje spoj, který by v určitých intervalech převážel turisty mezi jednotlivými vesnicemi pod Broumovskými stěnami.

Cestování vlakem nedoporučujeme. Nejbližší vlakové nádraží je v Polici n. Met. nebo v Broumově.

Jízdní řády
Od roku 2005 je na Broumovsku zavedena integrovaná regionální doprava IREDO, která propojuje výchozí místa do Broumovských stěn, např. Hvězda, Slavný, Machov, Božanov, atd.

   CHKO Broumovsko
Chráněnná krajinná oblast Broumovsko byla vyhlášena 27. března 1991. Rozprostírá se na 410 km2 . převážnou část tohoto území vytyčují státní hranice s polskou republikou, na jihozápadě končí toto území pomyslná čára vedoucí od Žďárek k Červenému Kostelci a dále pak přes Jestřebí hory nad Adršpach.

Klidné a romantické území se pyšní skalními městy, roklemi, soutěskami, kopcovitým reliéfem. Převážně smrkové lesy spolu s loukami a polemi tvoří pestrý koberec. Územím prochází hranice rozvodí Baltského a Severního moře. Pod povrchem se nachází velké zásoby pitné vody. Tzv. Polická křídová pánev se stala dodavatelem pitné vody velkých měst.

Nejnavštěvovanějšími místy jsou přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny, Ostaš. Nejvyšším bodem je Ruprechtický špičák, tyčící se na česko-polských hranicích, jeho výška je 880 m. n. m. Nejnižší bod najdeme nedaleko v obci Otovice u řeky Stěnavy – 350 m.

CHKO Broumovsko je obohaceno nespočetným množštvím kulturních památek. K nejznámějším patří Broumovský klášter a dřevěný kostelík na Broumovském hřbitově. Statky, kostely, křížky, smírčí kříže, boží muka najdeme převážně v severní části území.

Stránky Správy CHKO Broumovsko naleznete zde. Regionální stránky Broumovska naleznete
zde.